maanantai 22. tammikuuta 2018

Museotyöpajassa keskusteltiin paikallismuseotyöstä

K.H. Renlundin museo ja Meidän museo -hanke järjestivät yhteistyössä museotyöpajan lauantaina 20.1.2018 Kaustisen kansantaiteenkeskuksessa. Alkukahvin lomassa kuulimme Kansanmusiikki-instituutin puheenvuoron, jossa instituutin johtaja Matti Hakamäki kertoi Unescon aineettomasta kulttuuriperinnöstä sekä kulttuuriyhteistyön merkityksestä. Seuraavaksi Maria-Elisa Marjusaari esitteli työpajalaisille Kaustisen kansantaiteenkeskuksen sekä Suomen kansansoitinmuseon toimintaa. Lisäksi aloituspuheenvuoroissa esiteltiin Meidän museo -hanke sekä tulevien työpajojen ohjelma.Osallistujat jaettiin neljään ryhmään, jotka kiersivät eri museotyön teemoja käsittelevissä työpajoissa. Aiheina olivat kokoelmatyö, näyttelytyö, yleisötyö sekä näkyvyys ja markkinointi. Jokaiseen teemaan varattiin 45 minuuttia keskusteluaikaa. Ryhmissä paikallista museo- ja kulttuurityötä tekevät osallistujat toivat esille paikallismuseoiden nykytilaa sekä mahdollisia kehittämiskohteita. Tilaisuudessa vaihdettiin ideoita sekä hyväksi havaittuja toimintamalleja. Lisäksi pohdittiin, miten yhteistyön avulla voidaan vahvistaa keskipohjalaisten paikallismuseoiden toimintaa sekä nostaa niiden profiilia. Osallistujia yhdisti kiinnostus kotiseudun kulttuuriperintöön sekä huoli arvokkaan perinnön säilymisestä. Tärkeänä kysymyksenä esille nousi, miten innostaa nuoria museovierailulle sekä auttaa heitä luomaan vahvat juuret omaan kotiseutuun.Kokoelmatyötä käsittelevässä työpajassa keskusteltiin vakiintuneista toimintamalleista esineiden vastaanotossa ja luetteloinnissa. Lisäksi pohdittiin kokoelmien hoitoa, kokoelmatyön suunnitelmallisuutta, museorakennusten kunnossapitoa sekä kokoelmiin liittyviä tietoturva-asioita. Näyttelytyön osalta keskusteltiin näyttelysuunnittelusta sekä näyttelyiden rakennus- ja ripustustyöstä. Monilta paikallismuseoilta puuttuu erilliset varastotilat, minkä vuoksi museon kokoelmat ovat jatkuvasti esillä. Työpajassa todettiin, että tämä asettaa käytännön haasteita näyttelyjen uudistamiselle. Yleisötyötä työpajassa käsiteltiin nuorten osallistamisen, koulu- ja päiväkotiyhteistyön sekä opastamisen ja saavutettavuuden teemoilla. Näkyvyyden osalta käytiin läpi erilaisia tiedotuskanavia, joiden avulla museot ilmoittavat ajankohtaisista asioista. Esimerkiksi yhteys paikallislehtiin nähtiin hyvänä ja toimittajien koettiin tarttuvat museoiden tapahtumiin aktiivisesti. Lisäksi pohdittiin yhteistyön merkitystä näkyvyyden tehostamiselle kuntien sekä toisten museoiden kanssa.

Työpaja päättyi Matti Toivosen puheenvuoroon, jossa hän esitteli Toivosen eläinpuisto ja talonpojanmuseon verkkosivuja esimerkkinä hyvästä verkkonäkyvyydestä. Loppukeskustelun aikana koottiin yhteen päivän aikana esiin nousseita ajatuksia. Innostavan yhteisen tapahtuman pohjalta on hyvä jatkaa työtä paikallisen kulttuuriperinnön hyväksi sekä suunnata kohti museokesää 2018. Kiitos kaikille osallistuneille hyvästä, idearikkaasta ja asiantuntevasta keskustelusta!  


keskiviikko 13. joulukuuta 2017

Meidän museo -hankkeen vuoden 2017 kuulumiset

Vuoden 2017 aikana hankkeessa on jatkettu työtä Keski-Pohjanmaan paikallismuseotoiminnan kehittämiseksi. Tärkeimpiä kehittämiskohteita ovat olleet toiminnan näkyvyyden tukeminen sekä uusien kävijäryhmien saavuttaminen. Keskeisenä kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, joita on innostettu tutustumaan oman paikkakunnan kulttuuriperintöön sekä paikallishistoriaan kokemuksellisesti. Tätä tavoitetta tukemaan toteutettiin Keskipohjalainen museopassi, jonka tavoitteena oli houkutella paikkakuntalaisia vierailemaan paikallismuseoissa kesäkaudella 2017. Museopasseja painettiin 5000 kappaletta ja niitä jaettiin alueen paikallismuseoiden lisäksi kuntien ja kaupunkien matkailupalveluissa, kunnantaloilla, aluetoimistoissa ja kirjastoissa. Hankkeessa toteutettiin myös museopassissa seikkaileva maskotti Vaatermoukka. Tavoitteena on, että museopassi innostaa museovierailuihin myös kesällä 2018.
Suomi 100 -juhlavuonna paikallismuseot osallistuivat Kotiseutuliiton Yksi esine, tuhat tarinaa Suomi 100 -haasteeseen. Hankkeessa kartoitettiin paikkakunta- ja museokohtaisia kotiseutuun liittyviä esineitä sekä niihin linkittyviä tarinoita. Kootut tarinat tuotettiin Itsenäisyyden heijastumia—Tuhat tarinaa Keski-Pohjanmaalta –diginäyttelyksi. Lisäksi yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa jokaiseen museopassikohteena toimivaan paikallismuseoon toteutettiin esinetarinajuliste verkkonäyttelymateriaalin pohjalta. Diginäyttelyä pääset katsomaan täältä: https://itsenaisyydenheijastumia.com/
Kuva: Häkkilän museon uudistettu näyttely
Osana hankkeen ITE-taiteen kokonaisuutta toteutettiin kesäkaudella ITE-taidenäyttelyt kolmeen kotiseutumuseoon Lohtajalle, Perhoon ja Lestijärvelle. Museoissa esillä olevat teokset kuuluvat Kokkolan ITE-museon / Maaseudun Sivistysliiton ITE-taiteen kokoelmaan. Lohtajalla nähtiin Viljo Luokkasen pelimanniaiheisia puuveistoksia sekä Jukka Säntin herkkiä joutsenaiheita. Lestijärvellä esillä oli Martti Hömpin perinteisiä käsityötaitoja esitteleviä teoksia. Perhon kotiseutumuseon kesänäyttely koostui Jorma Pihlin ja Timo Peltosen luontoaiheisista pienveistoksista. 

Kuva: Talvisia tunnelmia Mäkiraonmäen museokeskukselta


Museoissa järjestettiin vuoden aikana monia yleisötapahtumia. Heinäkuussa 2017 Kraatarilla toteutettiin tanssitaiteilijakoreografi Jenny Larsonin performanssiesitys Unlived Lives. Performanssin toteuttamiseen osallistuivat Pekka Kivelä, Jenny Larson sekä Katherine Quinones. Hankkeen sisältöjä esiteltiin Suomi 100 -teemaan liittyen Käsityötaito elää keskipohjalaisissa esinetarinoissa -yleisötapahtumassa osana K.H. Renlundin museon Koko Suomi kiittää -tapahtumasarjaa.
Hankkeen kouluyhteistyön puitteissa Kaustisella hyödynnettiin hevosaiheista teemakokonaisuutta lukuvuoden opetuksessa. Kouluvuoden lopuksi kolmannen ja neljännen luokan oppilaat vierailivat Halsuan kotiseutumuseossa. Kouluvuoden aikana syntyneistä hevosaiheisista oppilastöistä toteutettiin näyttely Kaustisen kotiseutumuseolle. Halsualla kouluyhteistyötä tehtiin Halsuan yhtenäiskoulun neljännen luokan kanssa teemalla kotiseutu. Kotiseututeemaa käsiteltiin yhden viikon kestävänä monialaisena oppimiskokonaisuutena tammikuussa 2017. Kotiseutuviikon aikana oppilaat tutustuivat kotikuntansa historiaan, palveluihin ja toimijoihin. Oppilaille järjestettiin rekiajelutapahtuma hevosperinneharrastaja Jarmo Korkeaniemen hevostilalla. Kouluyhteistyö jatkui keväällä, jolloin yhteistyössä Halsuan 4H -yhdistyksen kanssa toteutettiin oppilastyönäyttely Halsuan kotiseutumuseolle. Oppilastyönäyttelyn avajaisia vietettiin museon kesän avauksen yhteydessä. Syksyllä hankkeen kouluyhteistyötä toteutettiin Lastenkulttuurisäätiö Barkin, Lohtajan kotiseutuyhdistyksen sekä K.H. Renlundin museon kanssa. Yhteistyössä järjestettiin aikamatka Lohtajan koulun 7-9-luokkalaisille Lohtajan kotiseutumuseossa. Aikamatkan teemana oli Lohtaja vuonna 1921.
Syksyllä hankkeessa oli edessä projektikoordinaattorin vaihdos Anna Kouhian siirryttyä käsityönopetustehtäviin. Syyskuusta alkaen uutena projektikoordinaattorina on toiminut Essi Manner.
Kiitos kaikille aktiivisille paikallismuseotyössä toimiville sekä muille yhteistyökumppaneille kuluneesta vuodesta. Otetaan vuosi 2018 vastaan yhtä innokkaasti ja työskennellään ilolla keskipohjalaisen kulttuuriperinnön parissa! 


tiistai 28. marraskuuta 2017

Osallistu Meidän museo -hankkeen jouluiseen kuvakisaan Instagramissa!


Seuraa Meidän museo -hanketta (@meidanmuseo), ota kuva rakkaimmasta jouluperinteestäsi, merkitse se #meidanmuseojoulu ja olet mukana kilpailussa! Rakkain jouluperinne voi olla vaikkapa joulukoriste, herkullinen ruoka tai erityinen hetki. Kilpailuun voit osallistua koko joulukuun ajan. Kilpailuraati palkitsee parhaan kuvan tammikuussa.


Mukavaa joulunodotusta!